Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 

Розмір плати за перший рік навчання 
на 2021/2022 навчальний рік 
для спеціальностей

 

073 Менеджмент

 

281 Публічне управління та адміністрування

 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями):

    (Охорона праці)
         (Економіка)
         (Електроніка, метрологія, та радіотелекомунікації)
         (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)
         (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
         (Транспорт)
         (Цифрові технології)

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології