Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

У травні 2021 року видавництво «Монограф» завершило видання окремою книгою автобіографічної поеми відомого в Україні та за кордонами вченого економіста, академіка Академії економічних наук України Валерія Миколайовича Ковальова під назвою «Всесвіт і людина» (російською мовою). Це видання завершило раніше опубліковану ним поетичну трилогію у складі книг: «Моя доля в долі планети» (2019 р.), «Сенс життя у спільності людей» (2020 р.), що виявило сутність його наукових поглядів на проблему соціального перевлаштування людства в історичному контексті, доказом якого стали публікації виконані ним особисто або разом зі своїми учнями більш ніж чотирьохсот наукових праць у вигляді книг, монографій, наукових статей та підручників для вищої школи.

Отже, своєю творчістю автор поеми засвідчив закономірне наближення людства до вершин свого суспільного буття.

З виданнями можна ознайомитись у науковій бібліотеці ННППІ УІПА

ННППІ Української інженерно-педагогічної академії, м.Бахмут