ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА 2019

ПЕРЕЛІК Спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання на базі ПЗСО (11 класів, ПТУ)

Заочна форма навчання на базі ПЗСО (11 класів, ПТУ)

Денна форма навчання на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

Заочна форма навчання на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ У СЕРТИФІКАТІ Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступників на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 100