Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА 2021

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО на основі повної загальної середньої освіти

1. Українська мова або Українська мова та література

2. Математика

3. На вибір вступника

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. Українська мова або Українська мова та література

2. На вибір вступника

 

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі:

БЮДЖЕТ   – 125

КОНТРАКТ – 100

Дізнатися більше про ЗНО 2021

Підготовка до ЗНО ОНЛАЙН тести

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальності:

      015.15 Професійна освіта (Охорона праці)

       015.24 Професійна освіта (Економіка)

       015.32 Професійна освіта
                      (Електроніка, метрологія, та радіотелекомунікації)

       015.33 Професійна освіта
                      (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)

       015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка
                      сільськогосподарської продукції та харчові технології)

       015.38 Професійна освіта (Транспорт)

       015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

 

Галузь знань 14 Електрична інженерія

Спеціальності:

      141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
                 (Електроенергетика)

       141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
                 (Електромеханічні системи автоматизації та електропривод)

 

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальності:

       151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальності:

       281 Публічне управління та адміністрування

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальності:

       073 Менеджмент адміністративної діяльності, сфери послуг та торгівлі

 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальності:

       032 Історія та археологія (Краєнавчо-туристична робота)