Наукова бібліотека ННППІ


Наукова бібліотека є структурним підрозділом інституту, універсальним інформаційним центром, який забезпечує освітній, виховний і науково-дослідницький процеси в інституті.

Діяльність бібліотека направлена на сприяння реалізації державної політики у галузях інформатизації, освіти і культури, дотримання принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

Загальне методичне керівництво бібліотекою здійснює  Наукова бібліотека УІПА.

Порядок доступу до інформаційних ресурсів, основні послуги і умови їх надання визначаються «Правилами користування науковою бібліотекою УНППІ», які затверджуються керівником інституту і складаються на основі «Типових правил користування бібліотекою вищого навчального закладу».

Літературний фонд бібліотеки складає понад 32 000 примірників науково-методичних видань.

 

Послугами наукової бібліотеки користуються 710 читачів, які обслуговуються на абонементі і в читальному залі. Серед користувачів є студенти денної та заочної форм навчання, викладачі та співробітники інституту , аспіранти та абітурієнти . Щорічно підрозділами бібліотеки обслуговуються близько 1400 користувачів . З метою підвищення ефективності обслуговування з 2009 року впроваджені читацькі квитки.

Бібліотека не тільки забезпечує користувачів інформацією, а й сприяє вихованню гармонійної особистості, залученню студентів до читання, формуванню естетичних смаків студентської молоді. Важливими формами освітньої роботи бібліотеки є книжково-ілюстровані виставки до знаменних та пам'ятних дат в читальному залі, бібліографічні огляди , рекомендаційні списки.