Навчально-науковий професійно педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА 2020

ПЕРЕЛІК Спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, на 1 курс

БАКАЛАВР НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, на 1 курс

БАКАЛАВР НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА (СТУПЕНЯ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА), на 1 курс

БАКАЛАВР НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА (СТУПЕНЯ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА), на 2 курс

БАКАЛАВР НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА (СТУПЕНЯ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА), на 3 курс

МАГІСТР НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА, МАГІСТРА (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА), на 1 курс

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 100