Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Адреса: вул. Миру 5, каб. 404, каб. 403
Телефон: 44-86-39
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Загальна інформація

Відділ бухгалтерського обліку є структурним підрозділом Бухгалтерської служби Української інженерно-педагогічної академії м. Харкова та безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру Бухгалтерської служби Академії. Відділ створений з метою організації бухгалтерського обліку та контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, складанням, наданням бюджетної, фінансової та статистичної звітності та її узагальненню.

В своїй роботі відділ бухгалтерського обліку керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, Міністерства освіти України, Державної Казначейської Служби України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, наказами Української інженерно-педагогічної академії , щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності, інструкціями з питань ведення бухгалтерського обліку і звітності в Україні та цим Положенням.

ПОЛОЖЕННЯ про відділ бухгалтерського обліку

Основними завданнями відділу є:

 • Забезпечення контролю за виконанням зобов'язань, наявністю і рухом майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
 • Забезпечення контролю за виконанням кошторисів витрат, стану розрахунків з постачальниками товарів та надавачами послуг.
 • Забезпечення правильності використання фонду заробітної плати , суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни.
 • Дотримання установлених правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків та платіжних зобов’язань.
 • Своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово- господарській діяльності, вжиття заходів щодо попередження нестач, розтрат та інших порушень і зловживань.
 • Формування повної, достовірної інформації про фінансові та господарські процеси і результати діяльності установи, необхідної для оперативного керівництва та управління.
 • Ведення обліку основних засобів, матеріалів, палива, коштів та цінностей.
 • Складання податкової та бухгалтерської звітності на основі достовірних первинних документів і відповідних бухгалтерських записів, своєчасне подання її відповідним органам.
 • Застосування затверджених у встановленому порядку типових форм первинної облікової документації.
 • Забезпечення зберігання бухгалтерських документів та передачі до архіву.

Функції відділу:

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує функції:

 • Веде бухгалтерський облік відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі, а також інших нормативно-правових актів, щодо ведення бухгалтерського обліку.
 • Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну та іншу звітність (декларації) в порядку встановленому законодавством.
 • Своєчасно подає звітність.
 • Веде облік витрат по нарахуванню заробітної плати, відрахуванню податків, своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

 • використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
 • інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
 • дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
 • достовірність та правильність оформлення інформації, включення до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
 • повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
 • зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності;

Бере участь у роботі з оформлення документів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

Склад

Брюханова Тетяна Володимирівна (провідний бухгалтер)

Корх Марина Сергіївна (бухгалтер І категорії)

Бондарева  Альона Юріївна (бухгалтер І категорії)