Навчально-науковий професійно педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Кафедра охорони праці та екологічної безпеки


Адреса: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб завідувача - 303, кафедральна - 308

Телефони: зав. кафедри: (06724) 44-86-38

кафедра: (06724) 44-86-38

Загальна інформація

Згідно рішення конференції трудового колективу від 30.03.2011р. внесено наступні зміни до статуту академії: кафедру загальнонаукових дисциплін перейменувати на кафедру охорони праці та інженерної педагогіки (наказ №79 від 31.03.2011р.). Кафедра «Охорони праці та інженерної педагогіки» була перейменована на кафедру охорони праці та екологічної безпеки (ОПЕБ)  у вересні 2014 року.

Кафедра ОПЕБ є базовим структурним підрозділом академії, що здійснює навчально-виховну та методичну діяльність з декількох навчальних дисциплін та здійснює наукову, науково-дослідну, науково-технічну діяльність за відповідним напрямком. Кафедра підпорядковується керівнику навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії.

Наукова робота


Основний напрямок наукової роботи кафедри – розробка методів та методик оцінки якості харчових продуктів та об`єктів навколишнього середовища.

При кафедрі діє наукова школа - «Теорія і практика використання ультразвуку в аналітичній хімії та хімічній технології » була заснована її теперішнім керівником – завідувачем кафедри ОПЕБУкраїнської інженерно-педагогічної академії (УІПА), доктором хімічних наук, старшим науковим співробітником Баклановим Олександром Миколайовичем  в 1998 році під час вступу до докторантури кафедри аналітичної хімії Дніпропетровського національного університету. Бакланов О.М. визначив напрямки основних досліджень для створення науково-методичних рекомендацій щодо використання ультразвуку різних частот та інтенсивностей для інтенсифікації процесів пробопідготовки, а також в якості джерела аналітичного сигналу. При дії УЗ на розчини виникає випромінювання, яке називається сонолюмінесценцією. 

В результаті роботи даної наукової школи були отримані такі нові наукові результати:

  • розроблені теоретичні основи нового спектроскопічного методу аналізу – „сонолюмінесцентна спектроскопія”.   
  • Вперше було використано в аналітичній хімії ефект гасіння сонолюмінесценції на прикладі визначення спиртів у водно–спиртових сумішах на основі знайденої кореляції між ступенем гасіння сонолюмінесценції і концентрацією спиртів, а також його залежності від молярних мас та будови спиртів.
  • На підставі досліджень сонолюмінесценції та розрахунків хіміко-акустичних виходів пероксиду гідрогену при звукохімічних реакціях був розвинений механізм впливу УЗ на розсоли і розчини кухонної солі.
  • На підставі досліджень сонолюмінесценції та розрахунків хіміко-акустичних виходів пероксиду гідрогену при звукохімічних реакціях був розвинений механізм впливу УЗ на процеси руйнування водорості “Dunaliella Salina”, що вегетує у соляних озерах та басейнах, на процеси витягу та кристалізації бета-каротину, що призведе до створення нових технологічних елементів отримання бета-каротину.  

Таким чином, наукове значення роботи школи  полягає в розвитку нового наукового напрямку – комплексного використання УЗ в аналітичній хімії і хімічній технології для генерації аналітичного сигналу та інтенсифікації процесів розчинення речовини, екстракції, руйнування органічних сполук та кристалізації. 

Кафедра має наукові і творчі зв’язки з Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Українським науково-дослідним інститутом соляної промисловості, Харківським національним університетом радіоелектроніки та ін.

Матеріальна база кафедри


Лабораторія хімії (ауд.106), оснащена шафою витяжною, наборами лабораторного хімічного посуду виробництва Чехія, хімічними реактивами та лабораторним обладнанням для визначення наступних токсичних речовин у повітрі та у воді: кальцію, магнію, сульфат-іонів, карбонат та гідрокарбонат-іонів.

Лабораторія екології (ауд. 301), яка оснащена:  терезами лабораторними аналітичними типу ВЛР– 200 (Росія); дистиляторами ДЕ-10П (Росія),  газоаналізатором ГХЛ -2 (Росія), центрифугою ОПН-8 (Росія), спектрофотометром СФ-26 (Росія),  шафою сушильною СНОЛ – 2,5.2.5 (Росія), муфельною печчю МП-2Ум (Росія), комплекс приладів для визначення жорсткості води такі як: мікроберетки на 1, 5, 10 мл,  хімічними реактивами та лабораторним обладнанням для визначення наступних токсичних речовин у повітрі та у воді: кальцію, магнію, сульфат-іонів, карбонат та гідрокарбонат-іонів, SO2, NO2, пилу (у повітрі); плакатами.

Лабораторія пожежної безпеки та систем вентиляції (ауд.307), яка має наступне обладнання: хімічні газовизначальники ГХ (індикаторні трубки і аспіратор АМ-5, що служить для просмоктування досліджуваної газової суміші через трубки); шахтні інтерферометри ШІ-11 призначені для виміру концентрації метану і двоокису вуглецю (вуглекислого газу) у повітрі; метеорологічні барометри-анероїди типу БАММ-1 - для виміру атмосферного тиску; скляні рідинні (ртутні та спиртові) термометри, для виміру температури повітря; психрометра, обладнаного вентилятором – для визначення відносної вологісті повітря при температурах у межах від -10 до +35 оС; анемометри (крильчати АСО-3, чашкови МС-13, електронні АПР-2 - для виміру середньої швидкості руху повітря Розрізняють крильчаті, чашкові і електронні анемометри.

Окрім вище перерахованого обладнання лабораторія має у розпорядженні різноманітні типи вогнегасників та приладів захисту людини від полум’я.  

Лабораторія Охорони праці та БЖД (ауд.506) має: прилад для оцінки стану оператора «Куртид» (4 шт.); улаштування для оцінки стану оператора «УОСО» (4 шт.); апарат для вимірювання кров`яного тиску; барометр – анероїд для вимірювання атмосферного тиску; психрометр Аугуста для визначення відносної вологи повітря; комплекс приладів для визначення вмісту токсичних речовин у повітрі та у воді, а саме: поглинувач Зайцева, терези аналітичні ВЛР -200

Лабораторія основ медичних знань, виробничої санітарії,  та цивільного захисту (ауд.505) має плакати; протигази типів ГП-5У, ГП-4у, протихімічні та проти біологічні костюми; апарати для вимірювання кров’яного тиску, фармацевтичні лікарські засоби, бинти еластичні та звичайні, ваги для визначення маси людини

Лабораторія хімії (ауд.106), оснащена шафою витяжною, наборами лабораторного хімічного посуду виробництва Чехія, хімічними реактивами та лабораторним обладнанням для визначення наступних токсичних речовин у повітрі та у воді: кальцію, магнію, сульфат-іонів, карбонат та гідрокарбонат-іонів.

Лабораторія екології (ауд. 301), яка оснащена:  терезами лабораторними аналітичними типу ВЛР– 200 (Росія); дистиляторами ДЕ-10П (Росія),  газоаналізатором ГХЛ -2 (Росія), центрифугою ОПН-8 (Росія), спектрофотометром СФ-26 (Росія),  шафою сушильною СНОЛ – 2,5.2.5 (Росія), муфельною печчю МП-2Ум (Росія), комплекс приладів для визначення жорсткості води такі як: мікроберетки на 1, 5, 10 мл,  хімічними реактивами та лабораторним обладнанням для визначення наступних токсичних речовин у повітрі та у воді: кальцію, магнію, сульфат-іонів, карбонат та гідрокарбонат-іонів, SO2, NO2, пилу (у повітрі); плакатами.

Лабораторія пожежної безпеки та систем вентиляції (ауд.307), яка має наступне обладнання: хімічні газовизначальники ГХ (індикаторні трубки і аспіратор АМ-5, що служить для просмоктування досліджуваної газової суміші через трубки); шахтні інтерферометри ШІ-11 призначені для виміру концентрації метану і двоокису вуглецю (вуглекислого газу) у повітрі; метеорологічні барометри-анероїди типу БАММ-1 - для виміру атмосферного тиску; скляні рідинні (ртутні та спиртові) термометри, для виміру температури повітря; психрометра, обладнаного вентилятором – для визначення відносної вологісті повітря при температурах у межах від -10 до +35 оС; анемометри (крильчати АСО-3, чашкови МС-13, електронні АПР-2 - для виміру середньої швидкості руху повітря Розрізняють крильчаті, чашкові і електронні анемометри.

Окрім вище перерахованого обладнання лабораторія має у розпорядженні різноманітні типи вогнегасників та приладів захисту людини від полум’я.

Працевлаштування випускників кафедри.


Жодна державна або приватна організація, підприємстов не можуть працювати без фахівця з охорони праці. Наші випускники можуть працювати і працюють інженерами з охорони праці на промислових підприємствах, електростанціях, в державних органах по контролю за охороною праці (Держгірпромнагляд, прокуратура, державний комітет по надзору за радіаційною і ядерною безпекою), науковцями у спеціалізованих науково-дослідних інститутах з охорони праці, викладачами спеціальних дисциплін з охорони праці у вищих та середніх навчальних закладах або майстром виробничого навчання в середніх професійно-технічних училищах. На теперішній час насиченість ринку праці фахівцями з охорони праці не перевищує 30 %.

Завідувач кафедри


Бакланов Олександр Миколайович – доктор хімічних наук, професор.

Бакланов Олександр Миколайович, 1957 року народження. В 1982 році закінчив з відзнакою Дніпропетровський державний університет, спеціальність “Хімія”, отримавши кваліфікацію «хімік, викладач». Доктор хімічних наук з 2004 р. Дисертацію захистив 29 березня 2004 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка; номер диплома ДД № 003889.  Професор кафедри загальнонаукових дисциплін з 2011 р.; атестат професора 12 ПР № 006333 від 20.01.2011р. Бакланов О.М.  автор понад 250 наукових праць, серед яких п`ять  монографії, три посібники з грифом МОН та 35 авторських свідоцтв і патентів(з них – 27 запроваджені у соляній галузі СНД).  

Особливу увагу Бакланов Олександр Миколайович приділяє розробці нових методів контролю безпеки продуктів харчування. Ним опубліковано більше 100 наукових робіт, присвячених цій тематиці.

Викладачі кафедри


 

 На кафедрі на постійній засаді працюють 10 викладачів, з них – 2 доктори наук, професори та 4 – кандидати наук, доценти. Також є асистенти і старші викладачі. Усі вони забезпечують викладання 27 дисциплін, керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами та практиками. 

Додатково 2 викладачів працюють за сумісництвом. Це провідні фахівці у галузі охорони праці та педагогіки.

 

Бакланова Лариса Володимирівна – кандидат хімічних наук, доцент.

Богданова Наталія Григорівна – доктор філософських наук, професор.

Кобилянський Борис Борисович – кандидат технічних наук, доцент.

Бєлова Олена Олександрівна – кандидат хімічних наук, доцент.

Голопьоров Ігор Вікторович – кандидат технічних наук, доцент.

Пушкова Олена Петрівна – асистент.

Дмітрієв Павло Олександрович – асистент.

Гаєвий Ігор Олегович – старший викладач.

Ставрулов Едуард Миколайович – старший викладач.