Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 КАФЕДРА ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

Електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


Кафедра освітніх технологій та охорони праці є базовим структурним підрозділом Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут), що здійснює навчально-виховну та методичну діяльність з дисциплін кафедри та забезпечує наукову, науково-дослідну, науково-технічну діяльність за певним напрямком.

Згідно з рішенням Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії від 08.10.2020 р. протокол № 3 з метою упорядкування штатного розкладу кафедр Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (м. Бахмут) та приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про вищу освіту» реорганізовано кафедру інженерної педагогіки та психології і кафедри охорони праці та екологічної безпеки шляхом злиття та створення на їх базі кафедри освітніх технологій та охорони праці.

На кафедрі працюють 8 викладачів, з них 2 доктори наук, професори та 5 кандидатів наук, доцентів.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Повна офіційна назва кафедри:

 • українською мовою – кафедра освітніх технологій та охорони праці;
 • англійською мовою – Department of educational technologies and labor protection.

У своїй діяльності кафедра керується законодавчими та нормативними актами: Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», а також Статутом академії, наказами та розпорядженнями ректора академії, рішеннями Вченої, науково-методичної, науково-технічної рад академії, розпорядженнями керівника інституту та науково-методичної ради. Кафедра підпорядковується керівнику інституту.

 СПЕЦІАЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Кафедра освітніх технологій та охорони праці є базовим структурним підрозділом академії, що здійснює навчально-виховну та методичну діяльність з підготовки фахівців за спеціальностями: 015 Професійна освіта (Охорона праці), 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології), 032 Історія та археологія (Краєзнавчо-туристична робота) та викладанням навчальних дисциплін педагогічного, психологічного, загальнонаукового спрямування для інших спеціальностей ННППІ УІПА, здійснює наукову, науково-дослідну, науково-технічну діяльність за відповідним напрямком.

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

015.15 Професійна освіта (Охорона праці)

032 Історія та археологія (Краєзнавчо-туристична робота)

СКЛАД КАФЕДРИ

БОГДАНОВА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА

Завідувач кафедри освітніх технологій та охорони праці, відповідальна за наукову роботу кафедри, керівник студентського наукового гуртка «Філософ».

Доктор філософських наук, професор.


Дисципліни:

 • Основи філософських та соціально-політичних знань;
 • Основи правової культури особистості;
 • Нормативно-правове забезпечення професійної діяльності.

Сфера наукових інтересів: естетична свідомість, проблеми театру і драми, культура життєтворчості особистості, інформаційне суспільство, методологія, інноваційна освіта.

 

КУЛЕШОВА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Доктор педагогічних наук, доцент,
    професор кафедри освітніх технологій та охорони праці

 

 

 

Дисципліни:

 • Методика професійного навчання
 • Професійна педагогіка;
 • Основні концепції і нові підходи до вирішення проблем професійної сфери;
 • Педагогічне проєктування в інноваційному просторі;
 • Інноваційні технології та педагогічне консультування в професійній освіті.

Сфера наукових інтересів: професійна освіта, інноваційні технології в освіті, менеджмент освіти, професійна компетентність, охорона праці на виробництві.

 

БОБРИКОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник завідуючого кафедри, відповідальна за методичну роботу кафедри, секретар кафедри.

Гарант освітньо-професійної програми «015 Професійна освіта. Охорона праці» за освітнім ступенем «бакалавр».

Дисципліни:

 • Комунікативні процеси у педагогічній діяльності;
 • Методика професійного навчання;
 • Професійна педагогіка;
 • Педагогічне проєктування в інноваційному просторі.

Сфера наукових інтересів: особистісний підхід до студентів у навчально-виховному процесі; організація процесу виховання як педагогічної взаємодії викладача та студента; дослідження дискусійних проблем теорії і методики професійної освіти майбутніх інженерів-педагогів за наступними напрямками: педагогічна майстерність як складова професійного розвитку майбутнього інженера-педагога, новітні технології у системі формування комунікативної компетенції майбутніх інженерів-педагогів, проблеми формування комунікативної компетентності студентів, відпрацювання засобів професійно-педагогічної комунікації та ін.

 

БАКЛАНОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат хімічних наук, доцент 

Гарант освітньо-професійної програми «015 Професійна освіта. Охорона праці» за освітнім ступенем «магістр».

 

Дисципліни:

 • Основи соціальної безпеки;
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці;
 • Промислова екологія;
 • Контроль виробничого середовища та промислова екологія;
 • Прилади та методи контролю параметрів виробничого середовища.

Сфера наукових інтересів: безпека харчових продуктів, фармацевтичних препаратів, продукції масового використання та навколишнього середовища; безпека складних технічних систем з використанням сонолюмінісцентної спектроскопії та автоматизації; підвищення ефективності управління безпекою праці; експертиза та сертифікація умов  й охорони праці.

 

КОБИЛЯНСЬКИЙ БОРИС БОРИСОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент

Відповідальний за працевлаштування випускників на кафедрі.

 

 

Дисципліни:

 • Експертиза та сертифікація умов й охорони праці;
 • Експертиза та сертифікація;
 • Безпека праці.

Сфера наукових інтересів: автоматизація виробничих об’єктів.

 

МАЛЬОВАНА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат педагогічних наук, доцент

Відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри.

Гарант освітньо-професійної програми «015 Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології» за освітнім ступенем «магістр»

 Дисципліни:

 • Інноваційні технології та педагогічне консультування в професійній освіті;
 • Основні концепції і нові підходи до вирішення проблем професійної сфери;
 • Основи інженерно-педагогічної творчості;
 • Методика професійного навчання;
 • Професійна педагогіка.

Сфера наукових інтересів: інноваційні технології в освіті, професійна компетентність персоналу, охорона праці на виробництві.

 

АКСАКОВА НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Кандидат історичних наук, доцент

 

 


    Дисципліни:

 • Історичні та культурологічні процеси української державності.

Сфера наукових інтересів: історія України, історія педагогіки, українська та світова культура, філологія, методологія, інноваційна освіта.

 

ПУШКОВА ОЛЕНА ПЕТРІВНА

Старший викладач

 Відповідальна за розподіл та супровід протягом року навчального навантаження кафедри.

Відповідальна за роботу в системі дистанційної освіти.

Дисципліни:

 • Методика професійного навчання;
 • Основи інженерно-педагогічної творчості;
 • Експертиза та сертифікація умов й охорони праці;
 • Експертиза та сертифікація;
 • Безпека праці.

Сфера наукових інтересів: охорона праці та безпека життєдіяльності.


АНТОНОВА АЛЕВТИНА МИХАЙЛІВНА

Старший викладач

 

 

 
Дисципліни:

 • Методика професійного навчання;
 • Професійна педагогіка.

Сфера наукових інтересів: історія педагогіки, корекційна педагогіка, українська та світова культура,  інноваційна освіта.

 

ЗДОРЕВСЬКА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

Інженер І категорії кафедри освітніх технологій та охорони праці Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту УІПА (м. Бахмут)

 

 

ОПИТУВАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ КАФЕДРИ

Опитування здобувачів вищої освіти за освітніми програмами

Опитування випускників

Опитування стейкхолдерів (роботодавців)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Одним із важливих напрямків діяльності кафедри освітніх технологій та охорони праці є навчально-методична робота. Колектив кафедри працює над підготовкою навчальної та навчально-методичної літератури, яка має забезпечити здійснення навчального процесу. На кафедрі проводяться наукові та науково-методичні семінари.

Навчальні курси побудовані за технологією змішаного навчання, де поєднується очна та дистанційна форми, індивідуальна та колективна робота.

Студенти забезпечені навчально-методичною літературою відповідно до стандартів освіти, яка спрямована на підготовку фахівців у сучасних умовах господарювання.

На кафедрі освітніх технологій та охорони праці проводяться наукові дослідження:

 • «Теоретичні та методичні засади запровадження здоров’язберігаючих технологій при підготовці майбутніх інженерів-педагогів». Термін виконання: 2020-2022 рр.
 • «Технічні, хімічні, гуманітарні та філософськи проблеми охорони праці розв’язання та аналізи». Термін виконання: 01.09.2019 р. - 01.09.2022 р.

 Викладачі кафедри виконують госпдоговірні науково-дослідні роботи:

 • № 23-50 від 24 жовтня 2023 р. «Опанування та використання адаптованої методики професійної підготовки фахівців з метою організації безпечних умов праці та навчального процесу під час військового стану». Термін виконання: 10. 2023 р. по 02.12. 2023 р.;
 • № 23- 34 від 14 липня 2023 р. «Опанування та використання методики удосконалення професійної підготовки фахівців з метою організації безпечних умов праці та навчального процесу під час військового стану». Термін виконання: з 28.07. 2023 р. по 29.08. 2023 р.;
 • № 23-33 від 19 червня 2023 р. «Опанування та використання методики навчання зі застосуванням «Інноваційних та креативних технологій навчання». Термін виконання: з 04.07. 2023 р. по 17. 07. 2023 р.

Викладачі кафедри залучають здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи. Студенти приймають участь в олімпіадах з охорони праці, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Наукові роботи здобувачів вищої освіти щорічно представляються на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (за 2020-2023 рр. було представлено 17 наукових робіт):

 • 2023-2024 н. р.: Петрашвілі А. М. (проф. Богданова Н. Г.); Сикалова А. С. (доц. Бакланова Л. В.); Коритіна К. В. (Бобрикова Ю. С.); Орлов О. С. (ст. викл. Антонова А. М.); Хайруліна Ю. І. (ст. викл. Пушкова О. П.)
 • 2022-2023 н.р.: Портнова Є. І. (доц. Бобрикова Ю. С.); Коваленко Ю. В. (ст. викл. Антонова А. М.);
 • 2021-2022 н.р.: Костроміна Д. І. (проф. Богданова Н. Г.); Ганжа Л. В. (проф. Бакланов О. М.); Сафонов М. О. (доц. Бобрикова Ю. С.); Нужна Т. В. (ст. викл. Антонова А. М.); Маньок А. С. (ст. викл. Пушкова О. П.);
 • 2020-2021 н. р.: Бумар Т. С. (проф. Богданова Н. Г.); Жукова О. В. (проф. Бакланов О. М. ); Тахтарова А. С. (проф. Кулешова В. В.); Зубкова В. С. (доц. Недосєкова Н. С.); Костромiна Д. I. (ст. викл. Кохан I. I.).

На кафедрі працює науковий гурток «Філософ» (керівник проф. Богданова Н. Г.). Члени наукових гуртка долучаються до наукових досліджень у межах наукових тем кафедри, приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

На засіданнях гуртка «Філософ» обговорюються найбільш актуальні напрями наукових досліджень гуманітарних та соціальних наук: особливості процесу формування культури життєтворчості особистості; роль сучасних технологій у процесі формування та реалізації культури життєтворчості особистості; якість, успішність та ефективність культури життєтворчості особистості.