Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

СИЛАБУСИ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ІНСТИТУТУ

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

Номер та назва спеціальності

Назва освітньої програми

Номер та назва спеціальності

Назва освітньої програми

015.06 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

Професійна освіта. Електроніка

 

 

015.07 Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

Професійна освіта. Електромеханіка

 

 

015.08 Професійна освіта (Енергетика)

Професійна освіта. Електроенергетика

   

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні

015.15 Професійна освіта (Охорона праці)

Професійна освіта. Охорона праці

015.15 Професійна освіта (Охорона праці)

Професійна освіта.Охорона праці

015.20 Професійна освіта (Транспорт)

Професійна освіта. Промисловий транспорт

015.20 Професійна освіта (Транспорт)

Професійна освіта. Промисловий транспорт

015.21 Професійна освіта (Харчові технології)

Професійна освіта. Харчові технології

015.21 Професійна освіта (Харчові технології)

Професійна освіта. Харчові технології

015.00 Професійна освіта (Економіка)

Професійна освіта. Економіка

015.00 Професійна освіта (Економіка)

Професійна освіта. Економіка

 

 

133 Галузеве машинобудування. Спеціалізація "Транспортне машинобудування"

Галузеве машинобудування. Спеціалізація "Транспортне машинобудування"

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

 

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

 

 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

   

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування